Conform planificării, la 19.03.2011, a avut loc şedinţa C.N.S. a U.C.P.R., având următoarea ordine de zi:
1. Formarea noului C.N.S. din membrii columbofili validaţi de cluburile afiliate, conform circularei nr. 6/23.02.2011 a C.N.S.
2. Alegeri pentru ocuparea funcţiilor de vicepreşedinte şi secretar C.N.S.
3. Analiza şi găsirea modalităţilor de aplicare unitară a articolelor de regulament, aprobate în A.G. din 22.01.2011.
4. Analiza şi aprobarea planurilor de zbor pentru anul competiţional 2011.
5. Propuneri pentru îmbunătăţirea R.N.S. în Adunarea Generală din 16.04.2011.
6. Diverse.
Urmare propunerilor de completare venite de la cluburile afiliate, C.N.S. al U.C.P.R. are următoarea componenţă:
1. Dinu Mihai – preşedinte
2. Cercel Lucian – vicepreşedinte
3. Ioniţă Cătălin – secretar
4. Popescu Petre – membru
5. Georgescu Ştefan – membru
6. Urucu Ion – membru
7. Cristuinea Florin – membru
8. Ungureanu Cosmin – membru
9. Popescu Gheorghe – membru
10. Tudor Alexandru – membru
11. Lumânăroiu Alexandru – membru
12. Baiaşoiu Cristian – membru
13. Onofrei Ioan – membru
14. Cniazchei Florin – membru
15. Danciu Bogdan – membru
16. Mihai Alin – membru
17. Piţu Marian – membru.
În urma dezbaterilor ce au avut loc, C.N.S. a stabilit şi a aprobat prin vot:
– Pentru funcţia de vicepreşedinte a fost propus şi aprobat domnul Cercel Lucian, iar pentru cea de secretar domnul Ioniţă Cătălin;
– Cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a regulametului, Comitetul Naţional Sportiv a ajuns la concluzia că, în prezent, există prevederi aflate fie în opoziţie, fie pe aceeaşi treaptă de înţelegere şi aplicare cu articole aprobate de Adunarea
Generală la 22.01.2011, fapt ce lasă loc la interpretare în aplicarea lor în timpul campionatului. În acest sens, solicită clarificarea acestor aspecte în Adunarea Generală din 16.04.2011 şi totodată cere să fie investit cu atribuţiuni de modificare până la următoarea Adunare Generală din octombrie a.c.
– Analiza planurilor de zbor ce trebuia realizată conform prevederilor cuprinse în NOTA C.N.S. din 13.03.2011, constată deficienţe de formă şi interpretare a sintagmei „nominalizată”, ajungându-se la desemnarea aceleiaşi etape atât la
categoria a I-a cât şi la a II-a, respectiv a II-a şi a III-a, cluburi cu mai multe planuri de zbor – „să poată C.N.S.-ul să aleagă”.
Atragem atenţia în modul cel mai serios factorilor de decizie ai cluburilor, să acorde întreaga responsabilitate în aplicarea întocmai a prevederilor R.N.S. şi hotărârilor Adunării Generale, la realizarea planurilor de zbor.
În sensul celor arătate, C.N.S. dispune prelungirea termenului de înaintare a planurilor de zbor până la 27.04.2011, când va avea loc o nouă şedinţă C.N.S. de aprobare a acestora. La termenul menţionat (27.04.2011), programele vor ţine cont şi de eventualele hotărâri ale Adunării Generale din 16.04.2011.

www.ucpt.ro